Voor huurders

Het WRH register kent een digitale goed0hurdersverklaring toe als uw verhuurder u registreert in het WRH. U kan dan bij een nieuwe woning bij de makelaar of verhuurder aangeven dat uw goed-huurderverklaring in het WRH staat. Deze verklaring is op te vragen door uw nieuwe verhuurder.

Dit onderscheidt u van de helaas aanwezige malafide huurders die in woningen bijvoorbeeld een hennepplantage zetten. Verhuurders willen graag vooraf zo goed mogelijk weten aan wie ze verhuren. Door aan te tonen dat u een goede huurder bent, is de kans op toewijzing van een woning of bedrijfspand groter.

Uw verhuurder mag u alleen registreren als u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

U kunt ook uw eigen registratie opvragen via klantenservice@wrh.nl, U moet dan wel aantonen dat u om uw eigen gegevens vraagt.

Mocht u het niet eens zijn met uw codering, dan kunt u bezwaar maken door uw motivatie te sturen naar klantenservice@wrh.nl onder vermelding van uw registratienummer(s). Uw bezwaar zal worden beoordeeld en indien uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u naar de geschillencommissie