Het WRH is een digitaal register waarin het huurgedrag van huurders van woonruimte in Nederland wordt vastgelegd. Onder huurgedrag wordt verstaan betalingsgedrag, overlast en het opleveren van de gehuurde ruimte bij het einde van de huurovereenkomst. Dit kan zowel een positieve als een negatieve registratie opleveren.

Verhuurders kunnen dit register raadplegen voordat zij een nieuwe huurovereenkomst aangaan.

De voordelen van dit systeem zijn dat u bij uw nieuwe verhuurder kunt aangeven dat de digitale goedhuurdersverklaring in het WRH staat. Zo hoeft u niet een verklaring bij uw oude verhuurder op te halen.

Als huurder kunt u alleen opgenomen worden als u vooraf op de hoogte gesteld wordt. Dit kan als het expliciet in de huurovereenkomst is opgenomen of als u door uw verhuurder schriftelijk van het voornemen op de hoogte wordt gesteld.

U kunt dan bij het WRH bezwaar aantekenen tegen opname in het register. Ook kunt u inzage vragen in uw dossier. Inzage in uw dossier is niet gratis maar kost € 4,50. Onderaan deze pagina staat de button met de mogelijkheid om inzage van uw dossier op te vragen.

Ook kunt u in beroep gaan tegen de registratie van uw dossier bij de geschillen commissie