Procedure geschillencommissie

Bent u het niet eens met de registratie van uw gegevens in het WRH dan kunt u de Geschillencommissie WRH om een uitspraak vragen. Deze commissie beoordeelt of het lid van het WRH zich bij het indienen van de gegevens heeft gehouden aan de regels van het WRH. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend; dit betekent dat iedere betrokken partij zich neer moet leggen bij deze uitspraak.
Voor het indienen van klachten bij de Geschillencommissie gelden onder andere de volgende voorwaarden:
- U moet schriftelijk kunnen aantonen dat u uw klacht gegrond is en dat uw registratie op onterechte gronden is uitgevoerd. U kunt pas de geschillencommissie inschakelen nadat u uw eigen gegevens heeft opgevraagd.
- U moet uw bezwaar schriftelijk indienen binnen twee maanden nadat u uw gegevens bij het WRH heeft opgevraagd.
- U draagt zelf € 27,50 bij aan de kosten voor behandeling van uw bezwaarschrift door de commissie. Als de commissie u in het gelijk stelt, krijgt u deze bijdrage uiteraard terug.

De Geschillencommissie WRH komt een 6 keer per jaar bijeen. Alle uitspraken van de Geschillencommissie WRH kunt u op deze website nalezen.

U kunt uw correspondentie aan de geschillencommissie sturen naar:
Wrh klantenservice